NIEUWS

Biogasinstallatie

in de kijker

Agrikracht Moorslede:

Bekijk onze video

 

Project in de stijgers:

 

Albertstroom

in Grobbendonk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de nodige vergunningen op zak werd eind 2016 het startschot gegeven voor de bouw van onze grootste biogasinstallatie tot nu toe: Albertstroom te Grobbendonk.

 

De bouw wordt volledig gecoördineerd door BiogasTec vanuit de ervaringen opgedaan met onze andere biogasinstallaties. Jaarlijks kan tot 150.000 ton organisch biologisch materiaal worden omgezet naar biogas. Dit gas wordt via warmtekrachtkoppeling (WKK) omgezet naar elektriciteit en warmte. De warmte wordt volledig aangewend op de eigen site als procesenergie terwijl er groene elektriciteit wordt gemaakt voor meer dan 12.000 gezinnen.

 

Neem contact op voor meer informatie.

Labo

BiogasTec NV beschikt over een analytisch én een technisch laboratorium. In het analytische labo kunnen de meeste analyses in het kader van de procesopvolging van een biogasinstallatie of anaerobe waterzuivering worden uitgevoerd. In het technische labo worden de speciale analyses en piloottesten uitgevoerd.

 

Analytisch labo

BiogasTec biedt volledige procesondersteuning aan bij de exploitatie van biogasinstallaties. Bij die ondersteuning is het van groot belang snel te kunnen reageren op veranderingen in het proces. Daarom was het een noodzaak de labo-analyses in eigen beheer te kunnen uitvoeren. Dit garandeert een snelle en kwalitatieve service. Zo kunnen de resultaten van de vrije vetzuren binnen de 24h worden gerapporteerd én zijn alle activiteiten ISO9001 + ISO14001 gecertificeerd.

 

Kort overzichtje van de standaardanalyses noodzakelijk voor een goede procesopvolging: pH, FOS, TAC, VVZ, Ec, NH4-N, DS, VS, COD, SO42- en S2- Deze analyses zijn beschikbaar in pakketvorm, desgewenst inclusief advies.

Technisch labo

  • BiogasTec is technisch uitgerust om specifieke testen uit te voeren (steeds op offerte) in het labo of in voorkomend geval op locatie bij de klant zelf:
  • biogaspotentieel van afval- of nevenstromen (batch of continu)
  • pilootproeven vergistbaarheid specifieke afvalstromen (langdurige onderzoeken): toxiciteit en inhibities en het oplossen van de inhibities
  • methanogene activiteit van anaeroob slib
  • heropstart en/of optimalisatie van een vergistingsproces
  • koppeling nabehandeling (nitrificatie/denitrificatie) aan het vergistingsproces

 

Na uitvoering volgt steeds een rapport. Desgewenst worden rapporten bij de klant toegelicht. Tussentijdse rapporten zijn eveneens mogelijk in onderling overleg.

 

MEER INFO OF PRIJSOPGAVE

 labo(at)biogastec.com

BiogasTec NV /Dulle-Grietlaan 17/4 9050 Gentbrugge / BE 876.673.627 / Tel +32 (0)9 242 85 50 / Fax +32 (0) 9 222 88 89 / Email: info(at)biogastec.com