NIEUWS

Biogasinstallatie

in de kijker

Agrikracht Moorslede:

Bekijk onze video

 

Project in de stijgers:

 

Albertstroom

in Grobbendonk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de nodige vergunningen op zak werd eind 2016 het startschot gegeven voor de bouw van onze grootste biogasinstallatie tot nu toe: Albertstroom te Grobbendonk.

 

De bouw wordt volledig gecoördineerd door BiogasTec vanuit de ervaringen opgedaan met onze andere biogasinstallaties. Jaarlijks kan tot 150.000 ton organisch biologisch materiaal worden omgezet naar biogas. Dit gas wordt via warmtekrachtkoppeling (WKK) omgezet naar elektriciteit en warmte. De warmte wordt volledig aangewend op de eigen site als procesenergie terwijl er groene elektriciteit wordt gemaakt voor meer dan 12.000 gezinnen.

 

Neem contact op voor meer informatie.

Anaerobe vergisting is een proces waarbij biogas wordt gemaakt van gewassen, organisch afval en/of mest. Biogas is een hernieuwbare energiebron die kan worden gebruikt voor de productie van groene elektriciteit en warmte. Wist je dat biogasproductie eigenlijk een natuurlijk biologisch proces betreft? Tegenwoordig wordt het echter specifiek gemaakt in hightech installaties.

 

BiogasTec bouwt dergelijke installaties op zowel industriële als op landbouwschaal en kan het bouwproces begeleiden van A tot Z. Een multidisciplinair team staat ter beschikking voor conceptontwikkeling, onderzoek, milieu-administratie, engineering, bouw en management van biogas- en WKK-installaties. BiogasTec heeft afgelopen jaren veel kennis verzameld over een breed spectrum aan afvalstromen.

 

 

We kunnen terugvallen op deze kennis om praktisch elk soort organisch materiaal te kunnen verwerken: mest, energiegewassen, slibs, slachthuisafval, groenteresten, keuken- en supermarktafval, kortom eigenlijk zowat alle nevenstromen die ontstaan in de (dier)voedingsindustrie.

We hebben ruime ervaring opgedaan met energietoepassingen op het gebied van elektriciteitsproductie met biogasmotoren, WKK-units, netkoppeling, productie en distributie van warmte en stoom. We proberen op dat vlak ook steeds de meest recente technologieën te gebruiken.

 

Klik op de foto's om te vergroten

 Zo was BiogasTec de eerste om in België een Organic Rankine Cycle (ORC) te installeren bij een biogasinstallatie (Leiestroom, 2013). De ORC zorgt bij deze installatie voor een extra productie aan groene elektriciteit door gebruik van restwarmte van de rookgassen.

In 2007 ontwikkelde BiogasTec samen met Trevi een concept om anaerobe vergisting te combineren met de nabehandeling van digestaat via een biologie.

 

Dit gepatenteerde concept heeft verschillende voordelen:

  • Optimaal gebruik van de opgewekte warmte
  • Effectieve nabehandeling van het digestaat met bewezen technologie (mestverwerking)
  • Heel flexibel op vlak van de te verwerken inputstromen
  • Vergaande en betrouwbare automatisatie
  • Lage exploitatiekosten
  • Compacte structuren

 

Ondertussen is Trevi NV eigenaar van vijf full scale operationele installaties volgens dit gepatenteerde concept. Samen genereren deze biogasinstallaties meer dan 70 GWh aan groene warmte en elektriciteit. De dagelijkse exploitatie van de installaties is in handen van een enthousiast team van operatoren. Zij worden continu ondersteund en opgevolgd vanuit BiogasTec. Op die manier kunnen de productie-installaties optimaal draaien en maximaal renderen.

BiogasTec NV /Dulle-Grietlaan 17/4 9050 Gentbrugge / BE 876.673.627 / Tel +32 (0)9 242 85 50 / Fax +32 (0) 9 222 88 89 / Email: info(at)biogastec.com